De ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast.
De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uiten zich o.a. in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een achttiental jaren tot de dood van de patiënt.

Huntington Liga vzw
De Huntington Liga is sinds 1974 actief. De Liga wordt gedragen door betrokkenen. Zij vormen de bezielende kern van de vereniging. De sociale dienst van de Huntington Liga ondersteunt de families betrokken bij de ziekte. De dienst verleent ook logistieke ondersteuning aan de betrokken vrijwilligers.

 

Studiedag de Ziekte van Huntington 
Op vrijdag 20 maart organiseert de Huntington Liga een studiedag voor hulpverleners die te maken krijgen met families getroffen door de ziekte van Huntington. Meer informatie vind je hier

 

 

 

 

 

Huntington Liga –   Sociale Dienst
Krijkelberg 1 –  3360 Bierbeek
016/45 27 59
socialedienst@huntingtonliga.be
Bereikbaar op werkdagen
van 9u tot 12u en van 13u tot 16.30u

 

Gesloten op: 
13 april
22 mei

 

ACTUEEL

 

Wens je lid te worden van onze vereniging?

“DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON”
het boek lees je hier.