Voorpagina

De ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast.
De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uiten zich o.a. in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een achttiental jaren tot de dood van de patiënt.

Huntington Liga vzw
De Huntington Liga is sinds 1974 actief. De Liga wordt gedragen door betrokkenen. Zij vormen de bezielende kern van de vereniging. De sociale dienst van de Huntington Liga ondersteunt de families betrokken bij de ziekte. De dienst verleent ook logistieke ondersteuning aan de betrokken vrijwilligers.

 

Hoopgevend nieuws van het wetenschappelijk front  

Er zijn belangrijke, hoopgevende stappen gezet in het onderzoek naar middelen om de ziekte van Huntington te behandelen. Daarvoor verwijzen we naar twee artikels op HDBuzz.
Het is bij het lezen van nieuws over het wetenschappelijk onderzoek zeer belangrijk om altijd het artikel goed en helemaal te lezen. De titel van een artikel dient om interesse te wekken en geeft zeer beperkte informatie die soms zelfs de inhoud van het artikel tegenspreekt.
LEES DE ARTIKELS DUS HELEMAAL!

Het onderzoek van Ionis en Roche:   https://nl.hdbuzz.net/249
Het onderzoek van WAVE:   https://nl.hdbuzz.net/245
HDBuzz:   https://nl.hdbuzz.net/

 

 

 

 

 

Huntington Liga –   Sociale Dienst
Krijkelberg 1 –  3360 Bierbeek
016/45 27 59
socialedienst@huntingtonliga.be
Bereikbaar op werkdagen
van 9u tot 12u en van 13u tot 16.30u
Kantoor gesloten op
24, 25, 26 en 31 december 2018
1 en 2 januari 2019
ACTUEEL
Wens je lid te worden van onze vereniging?

“DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON”
het boek lees je hier.