De ziekte van Huntington
De ziekte van Huntington is een erfelijke aandoening die bepaalde delen van de hersenen aantast.
De eerste symptomen openbaren zich meestal tussen het 35e en 45e levensjaar, maar kunnen ook eerder of later in het leven optreden. Zij uiten zich o.a. in onwillekeurige (choreatische) bewegingen die langzaam verergeren, verstandelijke achteruitgang en een verscheidenheid van psychische symptomen. De ziekte leidt gemiddeld na een achttiental jaren tot de dood van de patiënt.

Huntington Liga vzw
De Huntington Liga is sinds 1974 actief. De Liga wordt gedragen door betrokkenen. Zij vormen de bezielende kern van de vereniging. De sociale dienst van de Huntington Liga ondersteunt de families betrokken bij de ziekte. De dienst verleent ook logistieke ondersteuning aan de betrokken vrijwilligers.

De Huntington Liga in Coronatijden
2020 is een heel bijzonder jaar geweest, waarbij we tal van onze activiteiten moesten afschaffen door het Corona-virus dat ons nu al een heel jaar in haar greep heeft.
Vandaag staan we er al beter voor door de vaccinatiecampagnes, maar het virus is nog niet overwonnen.
Het ziet er naar uit dat we in het voorjaar elkaar nog niet meteen zullen kunnen ontmoeten vandaar dat we geen activiteiten hebben gepland. Hopelijk kunnen we in het najaar toch een aantal activiteiten voor jullie organiseren.
De vrijwilligers van de Huntington Liga blijven op post en kunnen telefonisch of per e-mail gecontacteerd worden. Je vindt hun gegevens terug op onze website onder de rubriek Contact of in ons tijdschrift Dominant.
Wie nood heeft aan een opbeurende babbel mag ons gerust opbellen of mailen tijdens de kantooruren. Je kan ook een huisbezoek vragen of een bezoekje brengen aan de Sociale Dienst. Uiteraard verloopt elk contact op een veilige manier.
Aarzel niet om van dit aanbod gebruik te maken als je problemen hebt of als je gewoon eens met iemand wilt praten.
Neem contact op met de Sociale Dienst en maak een afspraak:
 016/45 27 59
 socialedienst@huntingtonliga.be

 

 

 

 

 

Huntington Liga –   Sociale Dienst
Krijkelberg 1 –  3360 Bierbeek
016/45 27 59
socialedienst@huntingtonliga.be
Bereikbaar op werkdagen
van 9u tot 12u en van 13u tot 16.30u

 

Gesloten op: 
maandag 5 april
maandag 3 mei
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei

ACTUEEL

 

Wens je lid te worden van onze vereniging?

“DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON”
het boek lees je hier.