Sociale dienst

De sociale dienst

De ervaring leert ons dat mensen, getroffen door de ziekte van Huntington, vaak behoefte hebben aan professionele ondersteuning.
Daarom is er de sociale dienst van de Huntington Liga.

Vanuit deze sociale dienst trachten wij professionele steun te verlenen en willen wij, samen met de familie, zoeken naar steun in de omgeving van de patiënt. Samenwerking met hulpverleners ter plaatse maakt dat er vaak sneller en beter op vragen kan gereageerd worden. Je kan dus bij onze sociale dienst terecht. Aarzel niet om een seintje te geven, wij komen graag langs om naar je te luisteren.

Ons aanbod

  • Informatie verlenen omtrent de ziekte, ziekteverzekering, sociale rechten, OCMW, … .
  • Ondersteuning bieden bij contacten met bevoegde instanties en doorverwijzen naar de juiste diensten.
  • Ondersteuning bieden bij de verwerking van de informatie over de ziekte, bij het verkrijgen van de diagnose en bij het geven van de informatie door ouders aan kinderen.
  • Bemiddeling bij het vinden een aangepast dagopvang, een tijdelijke opvang of een definitieve opname.
  • Kortom: met elke vraag die te maken heeft met de ziekte van Huntington kan je bij ons terecht.
Foto: © Carl Dwyer

Foto: © Carl Dwyer