Publicaties-Boek

Onze Publicaties / HET BOEK “ZIEKTE VAN HUNTINGTON”

De ziekte van Huntington beschadigt geleidelijk aan de hersenen. Dit heeft zowel geestelijke als lichamelijke gevolgen voor de patiënt. Bovendien is de aandoening erfelijk. Deze uitgave beschrijft eerst het ziektebeeld, de overerving, de diagnose en de behandeling. Daarna licht ze toe welke gevolgen dit alles heeft voor de patiënt en voor zijn omgeving. Ook de problemen van de risicodragers komen aan bod. Er wordt heel wat aandacht besteed aan de voorspellende tests en de prenatale diagnose. Dit boek geeft een helder beeld van de ziekte van Huntington, die verspreid is over de hele wereld.

  01 ZIEKTEBEELD

02 ERFELIJKHEID EN DE ZIEKTE VAN HUNTINGTON

03 DIAGNOSE

04 BEHANDELING

05 LEVEN MET DE ZIEKTE

06 LEVEN MET HET RISICO

07 ERFELIJKHEIDSRAADPLEGINGEN

Dit boek werd in 2010 voor de derde maal herwerkt door de Huntington Liga in samenwerking met prof. dr. G. Evers-Kiebooms en dr. D. Liessens.
De huidige uitgave is grotendeels gebaseerd op het werk van de auteurs van de eerste uitgave van het boek De ziekte van Huntington, met name prof. G. Evers-Kiebooms, mevr. A. Swerts, mevr. C. Joris, mevr. M. Verreck, dr. M. Malfroid, mevr. A. Boogaerts en mevr. T. Cloostermans.
In de tweede herwerkte uitgave werden volgende stukken toegevoegd:

Erfelijkheid en de ziekte van Huntington, dr. D. Liessens, psychiater;
Diagnose en behandeling, dr. D. Liessens, psychiater;
Prenatale exclusietest, dr. K. Keymolen;
Pré-implantatie genetische diagnose, dr. K. Sermon, mevr. N. Heurckmans;
Het gebruik van donormateriaal, mevr. M.Vanhorenbeeck; (Weggelaten uit de derde herwerkte versie)

Naast de suggesties van leden van de Medische Adviesraad en de Sociale Dienst van de Huntington Liga hebben aanvullingen vanuit de praktijkervaring en de betrokkenheid van tal van personen bijgedragen tot de volledigheid van deze uitgave.