Het Logo

HET LOGO

Het bovenste deel van het huntingtonsymbool stelt het hoofd voor, het onderste deel het lichaam. Beide in gelijke verhouding, omdat de ziekte van Huntington zowel de geestelijke als de lichamelijke mogelijkheden van de patiënt aantast.

De voortschrijdende ziekte vermindert en stoort het normale functioneren, wat wordt weergegeven door het verkleinde symbool binnen in het grote symbool. Het symbool is gevat als een bloem in een krans van bladeren aan een snel groeiende, gezonde plant, hetgeen de groei en ontwikkeling suggereert van onze en andere huntingtonverenigingen.

Dit huntingtonsymbool wordt door alle zusterverenigingen gebruikt. In 57 landen, verspreid over heel de wereld, werken deze verenigingen aan de lotsverbetering van de huntingtonfamilies.