Gendragerwerking

GENDRAGERSWERKING

In 2002 startte de Huntington Liga een gendragerswerking. Het was de bedoeling om mensen die een positief testresultaat hebben, d.w.z. dat ze het gen geërfd hebben, samen te brengen. Deze groep moet gendragers de kans geven om te praten over de problemen waarmee zij worden geconfronteerd en hen ondersteunen in de verwerking van hun gendragerschap. De groep organiseert op regelmatige basis huiskamerbijeenkomsten. Omwille van de uitzonderlijke draagkracht die vereist wordt van de deelnemers, wordt deze groep begeleid door een maatschappelijk werker van de sociale dienst. Enkele jaren geleden werd besloten om deze bestaande groep te sluiten voor nieuwkomers.

Ons aanbod

  • Gendragers die een nieuwe groep wensen op te starten, kunnen zich aanmelden bij de sociale dienst. Uitsluitend gendragers en hun partners kunnen deelnemen aan deze huiskamerbijeenkomsten. Tijdens deze bijeenkomsten worden er heel wat ervaringen uitgewisseld en vinden mensen steun bij elkaar.