Dominant

  december 2017 / maart 2018 / juni 2018 / september 2018 / december 2018    


DOMINANT is een driemaandelijks ledenblad waarin veel nuttige informatie over de ziekte en de vereniging zelf wordt gegeven.

Jaarabonnement:
te verkrijgen door storting van 12,50 € op IBAN: BE59 4414 6189 2126

Huntington Liga VZW
Flanelstraat 30
9030 Mariakerke
met vermelding ‘Dominant’