Dominant

       juni 2017 / september 2017 / december 2017 / maart 2018  / juni 2018


 

DOMINANT is een driemaandelijks ledenblad waarin veel nuttige informatie over de ziekte en de vereniging zelf wordt gegeven.

Jaarabonnement:
te verkrijgen door storting van 12,50 € op IBAN: BE59 4414 6189 2126

Huntington Liga VZW
Flanelstraat 30
9030 Mariakerke
met vermelding ‘Dominant’