Behandeling

BEHANDELING

Voor de ziekte van Huntington bestaat tot op heden geen enkele oorzakelijke behandeling.
Bepaalde geneesmiddelen kunnen helpen om de onwillekeurige bewegingen te controleren, andere verbeteren de controle over de angst, prikkelbaarheid,depressies en het wisselvallig humeur.

Personen met de ziekte van Huntington worden door de huisarts meestal verwezen naar terzake deskundige neurologen en psychiaters. Aangezien de problemen in verband met de ziekte van Huntington ruimer zijn dan het louter medische kader, is het aangewezen dat ook andere hulpverleners (kinesisten, logopedisten, psychologen, diëtisten, verpleegsters, sociaal werkers, e.a.) ingeschakeld worden voor de best mogelijke begeleiding van de zieke. Met de Huntington Liga leggen we sterk de nadruk op een omkadering door goed geïnformeerde professionelen, niet alleen voor de zieke maar voor het ganse gezin. Het is daarbij van het allergrootste belang dat deze professionelen terdege op de hoogte zijn van de ziekte van Huntington en van de behandeling die voor deze patiënten het meest aangewezen is. De Huntington Liga beschikt in dit kader over gespecialiseerde documentatie die altijd door de professionelen of de families kunnen opgevraagd worden. Ook de Sociale Dienst van de Liga ondersteunt professionelen met informatie en concrete tips.

Naarmate de ziekte evolueert, kan het nodig zijn de patiënt te laten opnemen om hem de nodige zorgen te kunnen toedienen.

Foto: © Peter Caulf

Foto: © Peter Caulf