Dominant

  december 2015  / maart 2016 / juni 2016 / september 2016 / december 2016


 

DOMINANT is een driemaandelijks ledenblad waarin veel nuttige informatie over de ziekte en de vereniging zelf wordt gegeven.dominantnew

Jaarabonnement:
te verkrijgen door storting van 12,50 € op IBAN: BE59 4414 6189 2126

Huntington Liga VZW
Flanelstraat 30
9030 Mariakerke
met vermelding ‘Dominant’